Kære kunde,
Der afholdes Copenhagen Pride lørdag d.19 august. Vi gør opmærksom på, at der grundet afspærring kan forekomme forsinkelser i området. Vi gør naturligvis vores bedste for at komme frem, og indsætter ekstra biler, så ingen eller kun meget få kunder berøres. Mange hilsner nemlig.com.